หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงาน
ไฟล์เอกสาร

   มหาวิทยาลัย >> กพร. มหาวิทยาลัย >> ผลการประเมิน กพร.  
ข้อมูลผู้บันทึกข้อมูลคณะ/หน่วยงาน
  1. ผลการประเมิน กพร.

ผลการประเมิน คำรับรอง ผลประเมิน
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
- การประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557